Ontdek ons

Onze HR principes

De toekomst van Club Med kan samengevat worden in vijf woorden: Talent, Innovatie, Decentralisatie, Resultaat, Succes.

Als dit loze woorden blijven, zullen ze niet veel impact hebben op de ambitie van Club Med. Maar als het dagelijks toegepaste managementprincipes worden die ons helpen om onze prioriteiten te onderstrepen, de nodige veranderingen binnen Club Med en de teams te ondersteunen, flexibeler en sneller te reageren in een voortdurend veranderende wereld, groeien deze begrippen uit tot fundamentele principes.
 

De klant staat centraal binnen onze acties en vernieuwingen

We moeten de klant meer dan ooit centraal plaatsen, want de voor de klant gecreëerde waarde staat garant voor het succes en de rentabiliteit van Club Med.

Het management en de G.O's / G.E's doen talenten groeien

Het talent en de persoonlijkheid van elke G.O en G.E vormen de rode draad binnen de geschiedenis van Club Med. Iedereen de kans bieden het beste van zichzelf te geven - en zijn grenzen te verleggen - is een fundamentele pijler van de Club.

Gericht op business en resultaten

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de business en de dagelijkse resultaten om onze ambitie waar te kunnen maken.

Bij Club Med zijn de prestaties individueel
Het succes is echter collectief.

De individuele prestaties staan ten dienste van het gemeenschappelijke belang en het gezamenlijke succes.

We streven naar operationele decentralisatie.

We stemmen onze beslissingen altijd af op de klanten maar houden hierbij uiteraard rekening met de belangen van de Groep.