100 beroepen te ontdekken

Carrièremogelijkheden bij Club Med

Op basis van een begeleiding op maat, door de seizoenen heen, biedt de Talentenuniversiteit de beste G.O's en G.E's de mogelijkheid om hun vaardigheden uit te diepen of uit te breiden via opleidingen of via het bekleden van nieuwe functies waarbij ze meer verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen.

Evaluatie van de vaardigheden

Concreet zijn de kansen op een tewerkstelling of doorstroming bij Club Med afhankelijk van de evaluaties aan het einde van het seizoen, wanneer de manager de professionele vaardigheden en de inzet van de G.O of G.E onder de loep neemt. Zo zullen sommigen op basis van hun prestaties de kans krijgen door te groeien en hun plaats van G.O of G.E in te ruilen voor die van activiteit verantwoordelijke, afdelingmanager of zelfs die van Chef de Village (Clubdorp Manager - 100% van onze Chefs de Village heeft deze plaats bereikt via interne promotie).

Aangepaste opleidingstrajecten

De opdracht van de Talentenuniversiteit vertaalt zich vooral in het uitstippelen van opleidingstrajecten. Deze worden gestructureerd voor een bepaalde beroepssector en ontwikkeld op basis van vaardigheden die absoluut noodzakelijk geacht worden voor elk functieniveau binnen het betreffende vakgebied. Deze vaardigheden worden georganiseerd rond 3 punten: het beroep, het gedrag of de houding en het management, volgens het niveau van de betrokken functie. De ontwikkeling van Talenten bij Club Med werd in 2008 uitgebreid met een aanbod opleidingen waar een erkend diploma aan verbonden is.

De Talentencampus

De Talentencampus vormt de kern van ons HR beleid. Elk jaar in november volgen ongeveer 2000 medewerkers van verschillende landen en van verschillende beroepen in een van onze Clubdorpen zowel technische als persoonlijke of managementopleidingen. In totaal worden meer dan 150 sessies georganiseerd en begeleid door onze beroepsdeskundigen en trainers.

Echte vooruitzichten op ontwikkeling

De opleidingsstages die deel uitmaken van deze trajecten worden per ontwikkelingsniveau georganiseerd (het bekleden van een nieuwe functie, bijscholing en voorbereiding op doorstroming). Tussen de verschillende modules wordt er toonbaar vooruitgang geboekt. Deze trajecten stellen elke G.O of G.E dan ook in staat om, volgens zijn/haar potentieel, vooruit te blikken en te zien welke ontwikkelingen er mogelijk voor hem/haar in het verschiet liggen en welke opleidingsstages hem/haar hierop kunnen voorbereiden.